Sống Tỉnh Thức

Đinh Hải Đăng

Tỉnh thức nghĩa là:

  • làm mà biết mình đang làm gì,
  • nhìn thì biết mình đang nhìn gì,
  • nói mà biết mình đang nói gì,
  • ăn là biết mình đang ăn gì,
  • uống là biết mình đang uống gì,
  • nghĩ là biết mình đang nghĩ gì.

Bao lâu rồi bạn chưa dừng lại để lắng nghe nhịp điệu cuộc sống này?

Bao lâu rồi chưa dừng lại nhìn xem khuôn mặt ba mẹ đã bắt đầu có nếp nhăn?

Bao lâu rồi chưa nói lời cảm ơn với một người nào đó?

Bao lâu rồi chưa thật sự đọc và chiêm nghiệm một quyển sách?

Bao lâu rồi chưa thật sự lắng nghe một ai đó?

Bao lâu rồi vẫn chưa thoát khỏi cái vô minh của mình?

Và khi nào thì chúng ta mới thật sự sống tỉnh thức?

Posted by Đinh Hải Đăng

Hiện tại tôi đang là một Coach (Tạm dịch: chuyên viên khai vấn) và là một người học tập cả đời (Life-long learner). Tôi hiện đang cung cấp dịch vụ khai vấn cho các khách hàng trong độ tuổi từ 18 – 35. Thời gian rảnh rỗi, tôi thường viết bài để chia sẻ những quan điểm của mình về cuộc sống và sự nghiệp.

Leave a Reply