Có định hướng hơn và ít bị chao đảo, mất phương hướng

Linh thấy điều gì cũng hài lòng hết… Nói vậy chứ nhiều nhất là xác định giá trị cá nhân của mình á. Linh thấy phần này đầy ý nghĩa, không chỉ trong công việc và cả trong cuộc sống nữa. Cũng nhờ cái này để làm nền táng để xây dựng Dream Job, lấy đó để đối chiếu ra công việc thực. Nhờ cái này mình cũng có định hướng hơn và ít bị chao đảo, mất phương hướng. Cái nhìn khách quan và chỉ quan sát mà không nhận xét là cái Linh thích ở Đăng.

Ba điều Linh nhận được đó là:

  1. Định nghĩa thêm phần nào con người thực của mình, hiểu rõ hơn mình là ai
  2. Linh cảm thấy mình tự tin hơn theo một cách tự nhiên nào đó chứ ko hắn là NLP để gồng mình lên.
  3. Có một người bạn hỗ trợ thật là nhiệt tình, một cố vấn thật là đáng yêu ^^

 Linh cảm ơn Đăng vì cách làm tự nhiên, và xuất phát tự bên trong tâm của mình cho công việc, cố gắng phát huy thêm nhé :D.

Linh thật sự thấy mình thật may mắn khi quen biết Đăng, và Linh nghĩ điều đó đặc biệt đối với Linh. Lợi ích mà Linh nhận được đã nhiều hơn sự tưởng tượng của Linh rồi.

Cảm ơn Đăng 😀