Hiểu rõ bản thân

Mình hiểu rõ được bản thân mình rất nhiều từ những điểm mạnh, điểm yếu và những giá trị cá nhân bên trong. Từ đó mình hiểu rõ bản thân mình là ai, những công việc nào phù hợp với mình và mình đã dần dần hiểu được đâu là hướng mà mình cần phát triển. Tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu và giá trị cá nhân là phần mình cảm thấy hữu ích nhất trong quá trình được “Coaching”.

Ba điều mình đạt được trong quá trình coaching:

  1. Hiểu rõ bản thân
  2. Dần hình thành cho mình hướng phát triển phù hợp
  3. Cảm thấy thoải mái và vững tin hơn về con đường phía trước mà mình sẽ đi

Mình cảm thấy quá trình Coaching diễn ra khá là thuận lợi, linh hoạt về thời gian và địa điểm. Và trong suốt quá trình “Coaching” được thoải mái chia sẻ và nhận lời khuyên bổ ích từ Coach.