Rõ ràng về giá trị cá nhân

Được định hướng và xác định giá trị cá nhân hiện tại và tương quan so sánh để biết đâu là cái mình thật sự mong muốn trong công việc tương lai. Hài lòng nhất đó là phần “giá trị cá nhân” và lựa chọn cân bằng giữa giá trị gia đình và sự nghiệp.

Ba điều mình đạt được từ Career Coaching là:

1. Rõ ràng về giá trị cá nhân

2. Phân định rõ cái mình muốn cuối cùng là xây dựng gia đình hạnh phúc

3. Kế hoạch rõ ràng cho định hướng phát triển

Chúc các bạn sẽ đạt được những kết quả như ý khi đến với Career Coaching của Coach Đinh Hải Đăng.